TheBelgianCOTTAGE
Notre Histoire

Notre Histoire

L’oeuvre d’une Vie…

TheBelgianCOTTAGE, c’est au départ l’histoire d’un rêve.
Celui de mes parents qui dans les années ’70 rêvaient de posséder leur propre maison de campagne où venir se reposer le week-end.
TheBelgianCOTTAGE, c’est remonter à une époque où les mini-trips et autres week-ends en low-cost n’existaient pas. Une période des « 30 glorieuses » où les jeunes couples belges rêvaient de « seconde résidence » de villégiature dans les Ardennes.
TheBelgianCOTTAGE a gardé ses particularités et son charme d’antan dont ses grands plafonds dessinés à une époque où le mazout de chauffage ne coutait pas plus cher que l’eau du robinet, et pouvait donc couler à flots les soirs d’hiver …

Het werk van een leven

TheBelgianCOTTAGE is in eerste instantie het verhaal van een droom.
Die van mijn ouders die in de jaren 70 ervan droomden een eigen landhuis te bezitten waar ze in het weekend konden komen uitrusten.
TheBelgianCOTTAGE gaat terug naar een tijd waarin minitrips en andere goedkope weekendjes nog niet bestonden. Een periode van de « glorieuze jaren 30 » toen jonge Belgische koppels droomden van een « tweede verblijfplaats » van vakantie in de Ardennen.
TheBelgianCOTTAGE heeft zijn bijzonderheden en charme van weleer behouden, inclusief de grote plafonds die ontworpen werden in een tijd dat stookolie niet duurder was dan kraanwater, en dus vrijelijk kon stromen op winter avonden.

A life’s work

TheBelgianCOTTAGE is initially the story of a dream.
That of my parents who in the 1970s dreamed of owning their own country house where they could come and rest on weekends.
TheBelgianCOTTAGE is going back to a time when mini-trips and other low-cost weekends did not exist. A period of the « glorious 30 » when young Belgian couples dreamed of a « second residence » of vacation in the Ardennes countryside.
TheBelgianCOTTAGE has kept its particularities and its charm of yesteryear, including its large ceilings designed at a time when heating oil was no more expensive than tap water, and could therefore flow freely on winter evenings.